Tieto nástroje ti pomôžu v boji proti dezinformáciám

Over si pravosť fotografií

TinEye

https://tineye.com/
Reverzné vyhľadávanie obrázkov, ktoré na základe súboru s fotkou alebo grafikou nájde všetky miesta na internete, kde sa súbor používa.

Google Image Search

https://images.google.com/
Reverzné vyhľadávanie obrázkov od Google - pomocou ikony fotoaparátu môžeš nahrať vlastný obrázok.

Nauč sa identifikovať hoaxy

Checkbot

https://www.checkbot.sk/
Jednoduchý web, kde sa dozvieš základy toho, ako spoznať hoax.

Buď v obraze

Infosecurity.sk

https://infosecurity.sk/newsletter/
Týždenný prehľad slovenských dezinformácií, ktoré sa objavili na internete.

Konšpirátori.sk

https://konspiratori.sk/
Verejná databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom.

Hoaxy a podvody - Polícia SR

https://www.facebook.com/hoaxPZ/
Špecializovaná oficiálna stránka Policajného zboru SR na boj proti hoaxom a podvodom.

Demagóg.sk

https://demagog.sk/
Factcheck faktických výrokov politikov, političiek a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických diskusiách v TV a v iných médiách, prípadne ktoré sú uverejnené na profiloch politikov a političiek na sociálnych sieťach.

Blbec.online

https://blbec.online/
Zoznam facebookových stránok a profilov, u ktorých sú pochybnosti o ich dôveryhodnosti a kvalite obsahu. Služby blbec.online využíva ich už široké spektrum ľudí. Od aktivistov cez políciu a politické strany až po novinárov a dátových analytikov. Pridať sa môžeš aj ty. Stačí sa prihlásiť. Väčšina funkcií je zadarmo.

Zmudri G

https://zmudrig.sk/kategoria/hoaxykonspiracie/
Interaktívny obsah venovaný hoaxom a konšpiráciám.

Príručka mediálnej gramotnosti

https://www.sda.sk/wp-content/uploads/2022/01/BSK_SDA_Prirucka_medialnej_gramotnosti.pdf
Podrobne spracovaná príručka mediálnej gramotnosti od Slovenskej debatnej asociácie.

Ako rozpoznať dezinformácie a ako proti nim bojovať

https://learning-corner.learning.europa.eu/system/files/2021-12/disinformation-booklet_sk.pdf
Skvelá príručka pre učtieľov.

Zahraj sa

Hope

https://projekthope.sk/
Interaktívna hra a komix, ktoré ťa zavedú do malého slovenského mestečka, kde sa moderným technológiám podarilo zmeniť, rozhádať a navzájom znepriateliť jeho obyvateľov. Je na tebe, či sa pridáš k odboju a pomôžeš vrátiť mestu priateľskú atmosféru. Ochrániš mesto pred cynickými trollmi, namosúrenými hejtermi, radikálnymi fanatikmi a sliedivými stalkermi?

Bad News

https://www.getbadnews.com/en
Hra o tom, ako sa rodia fake news.

Kampane proti dezinformáciám

O2 - Dátuj zodpovedne

https://datujzodpovedne.o2.sk/

Veda na dosah - Dokážete odhaliť hoax?

https://vedanadosah.cvtisr.sk/kvizy/kviz-dokazete-odhalit-hoax/
Kvíz od Tamary Leontievovej (šéfredaktorka portálu Veda na dosah) a Romana Lipku (samostatný pracovník Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti).

Zo sveta

What the future wants - The Glass Room

https://theglassroom.org
Výstava What The Future Wants je aktuálne prístupná v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

The misinformation edition - The Glass Room

https://theglassroom.org/en/misinformation-edition/all-exhibits/
Stránka o našej pozornosti, dátach a digitálnom detoxe.

Gerulata

https://www.gerulata.com/
Gerulata Technologies je spoločnosť, ktorej poslaním je poskytovať nástroje na boj proti dezinformáciám a nepriateľskej propagande.

(SK) Art as Evidence je umelecký a vzdelávací projekt proti dezinformáciám, propagande a falošným správam. Zámerná manipulácia s informáciami môže byť nástrojom populizmu, antisemitizmu, xenofóbie a iných extrémnych politických názorov. Cieľom tohto projektu je očkovať senzibilizovať? publikum proti tomuto fenoménu, a to prostredníctvom podpory kritického myslenia, overovania faktov a rozvíjaním intervencií v oblasti mediálnej gramotnosti. Všetci partneri projektu rešpektujú rôznorodosť pohlaví, politických názorov, kultúrneho prostredia a pôvodu, rôznych schopností a všetkých ostatných odlišností, ktoré robia život pestrým a ľudským. Netolerujeme žiadnu formu diskriminačného správania. Zastrašovanie alebo obťažovanie na základe predsudkov súvisiacich s vekom, zdravotným postihnutím, rasou, náboženským presvedčením, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, sociálno-ekonomickým postavením, kastou, ideológiou alebo kultúrou alebo akoukoľvek inou formou rozlišovania je neprijateľné.

(EN) Art as Evidence is an artistic and educational project against misinformation, propaganda and fake news. Intentional information manipulation can be a tool for populism, antisemitism, xenophobia and other extreme political views.This project aims to inoculating the audience against this phenomenon, by encouraging critical thinking, fact-checking, and by developing media literacy interventions. All involved project partners welcome and respect diversity of gender, political opinion, cultural background and origin, different abilities and all other differences that make life colorful and human. We don't tolerate any form of discriminatory behaviour. Intimidation or harassment based on prejudice relating to age, disability, race, religious beliefs, sexual orientation, gender identity, socio-economic status, caste, ideology or culture, or any other form of distinction is unacceptable.